Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Ledig organist- eller kirkemusikerstilling

Ledig organist- eller kirkemusikerstilling


# Nyheder
Udgivet lørdag d. 18. december 2021, kl. 19:37

Vild natur, højt til loftet, vind i håret - og gode orgler

Til den organist eller anden musiker, der søger til Hillerslev, Kåstrup og Sennels kirker i Thy.

Kunne du tænke dig at være vores nye organist/kirkemusiker, kan vi tilbyde:

 • 30 timer bl.a. i selskab med to præster, to gode flygler og orgler
 • mange muligheder at plukke iblandt, forfølge og dermed præge
 • gode viljer til samarbejde
 • god opbakning fra sang- og musikglade menigheder
 • menighedsråd, der prioriterer musik og koncerter
 • landsby i vækst
 • åbenhed for nye mennesker og idéer
 • mulighed for efter-/uddannelse lokalt

Kirker og orgler: I pastoratet har vi to store middelalderkirker med rigtig gode orgler og en lille middelalderkirke med et lille orgel.

Hillerslev kirke kan rumme ca. 230 mennesker og er smukt udsmykket. Her er et Frobenius-orgel fra 2018 med 18 stemmer hvoraf 4 er transmissioner. I forhold til Hillerslev Kirkes størrelse og gode akustik har orglet tillige tilstrækkelig kapacitet og klanglig variationsmulighed til at være selvstændigt koncertinstrument og vil kunne realisere størstedelen af orgellitteraturen overmåde tilfredsstillende, herunder også musik fra barokrepertoiret. Desuden er der i kirken et nyt elektrisk flygel som ofte bruges.

Kåstrup kirke kan rumme ca. 90 mennesker. Orglet har seks stemmer og er et Jensen og Thomsen fra 1968.

Sennels kirke, der har kan rumme ca. 200 mennesker,  har en god akustik til kor- og kammermusik. Orglet er udført af Carsten Lund i 1992 og har 10 stemmer. Desuden er der i kirken et nyt elektrisk flygel som ofte bruges. 

Menighedens liv: I pastoratet er der en fuldtids sognepræst og en sognepræst der er  50 % i sognet og 50 % på sygehuset. Der er to menighedsråd. Der er engagerede kirkesangere og gravere/gravermedhjælpere i begge sognene i pastoratet. Der er mange frivillige der gerne giver en hånd med.

Kirkegangen er varierende men ofte rigtig god. Kirken er en naturlig del af livet og folk i sognet forholder sig til kirken og dens budskab og kommer gerne når de bliver inviteret. Kirken bliver brugt til livets store dage.

Der er babysalmesang, minikonfirmander, konfirmander, sogneeftermiddage, spisning, sangaftner og temadage. I begge sogne er der stor glæde ved fællessang, lejlighedskor og koncerter. I Sennels kirke er der et velfungerende børnekor, der lejlighedsvis deltager i gudstjenesterne, og som har sin egen korleder. I Hillerslev ønsker man om muligt at etablere et børnekor.

I Hillerslev er der et sognehus med plads til ca. 40-50 mennesker som bliver flittigt brugt. I Sennels er der et samarbejde med forsamlingshuset og borgerforeningen om fælles aktiviteter for sognet både de kirkelige og de mere folkelige. 

Sognene: I Hillerslev-Kåstrup sogn er der 964 indbyggere. Her er privatskole og privat vuggestue og børnehave. Brugsen, hal og forsamlingshus.

I Sennels er der 1322 indbyggere og landsbyen er i vækst. Her er skole, børnehave og ved at blive bygget vuggestue. Desuden er der Købmand, forsamlingshus og hal.

Begge sogne ligger i cykelafstand til Thisted, som er hovedbyen i Thy. Her er mange ungdomsuddannelser, arbejdspladser og indkøbsmuligheder.

Sognene ligger smukt i Thy med adgang til Nationalpark Thy, Limfjorden og Vesterhavet. 

Stillingen: Hvis du har lyst til at være en del af et aktivt sogneliv og gerne vil byde ind med det du brænder for, så er den her stilling måske noget for dig. Det er dejligt hvis du er organist, men hvis du har en anden musikalsk baggrund, så kan du også søge stillingen. Vi ligger i en halv times kørsel fra Vestervig kirkemusikskole hvor det er muligt at få uddannelse som organist og korleder mens du arbejder hos os.

Stillingen er på ca. 30 timer med mulighed for flere eller færre timer alt efter hvad du ønsker og har at byde ind med.

Der er desuden mange muligheder for at opdyrke samarbejder med kor, orkester og anden musikundervisning i Thy. Vi mangler dygtige musikere i Thy, og dem der kommer glæder vi os til at samarbejde med.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet,     

CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.  

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige

 • en bruttoløn mellem kr. 317.853,20 kr. – 387.310,88 årligt (nutidskroner).
 • Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt
 • mellem 40.896,13 kr. – 63.517,15 kr. (nutidskroner).
 • Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. 

 • Basisløntrin 1 udgør kr. 306.708,73 årlig (nutidskroner) og 
 • Basisløntrin 2 udgør kr. 322.247,03 årligt (nutidskroner). 
 • Indplacering sker efter anciennitet. 
 • Rådighedstillægget udgør årligt 31.089,97 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Ansættelse af en organist vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 284.800,88 kr. –416.246,84 kr. (nutidskroner).

 • Fikspunktet er 292.103,12 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 947,19 kr. (nutidskroner)
 • Rådighedstillægget udgør årligt 21.952,42 kr. (nutidskroner).
 • Aftale om indplacering i lønintervallet indgås inden ansættelsen mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Menighedsrådene kan oplyse, at

 • der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen
 • der er tre måneders prøvetid
 • der er indgået en vedtægt for samarbejdsaftale mellem de to menighedsråd om fælles organistfunktion i sognene.


Har du lyst til at indgå i samarbejde med præsterne om at skabe den bedste gudstjeneste og kirkeliv i Hillerslev, Kaastrup og Sennels Kirker fra den 1. marts eller senere?

Så send din ansøgning senest den 21. januar 2022 til 8644fortrolig@sogn.dk. Vi glæder os til at høre, hvad du kan og har af idéer, for vi har albuerummet.

Kom meget gerne og besøg os for at opleve, hvem vi er, hvordan her er at være, se og føle kirkerne og instrumenterne. Kontakt:

Sognepræst Sigrid Kjær: sikj@km.dk, 51505035

Formand for Hillerslev-Kåstrup menighedsråd, Bethina Jensen: Bethina@altiboxmail.dk, 30297222

Få et indtryk af området på Thisted kommunes hjemmeside og læs om vores kirker.