Faderskab

Når et barn bliver født, skal det slås fast, hvem der er fader til barnet. Når I er gift, registreres faderskabet automatisk. Er I ikke gift med hinanden, og ønsker I sammen at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn, skal I erklære det via en Omsorgs- og ansvarserklæring (O&A). Via denne opnås fælles forældremyndighed. Omsorgs- og ansvarserklæringen indgives via www.borger.dk Vælg menupunktet Familie og børn på forsiden, derefter Faderskab, medmoderskab og fælles forældremyndighed, derefter Faderskab  og så Faderskab og fælles forældremyndighed (de første 14 dage efter fødslen, så bliver I vejledt nærmere. 

Under menupunktet Faderskab, medmoderskab og fællesforældremyndighed findes diverse info om både faderskab, medmoderskab og om fælles forældremyndighed.