For at byde velkommen til udlændinge, der bosætter sig i Thy og som et led i integrationen og som en hjælp for dem, der opholder sig på Asylcentrene i Thy arrangeres i Hillerslev Kirke et par gange om året Internationale gudstjenester inspireret af Taize. Taize-gudstjenester gør det muligt at være sammen på tværs af nationalitet og sprogbarrierer.

Datoerne for de næste internationale Taize-gudstjeneste i Hillerslev kirke er:

mandag den 26. november 2018 kl.19.00

torsdag den 31. januar 2019 kl.19.00

fredag den 19. april 2018 (Langfredag) kl.19.00

 

Behov for transport? Eller tilbyder du kørsel? 
Need a lift? Or if you offer to drive: 
Kontakt Benno Møller Hansen, Thisted, tlf. 24662437

Lyst til at læse højt på dit modersmål? 
Would you like to help us with a reading from the Scriptures in your own language? 
Kontakt sognepræst Benne Holwerda, tlf. 97981403.

Kunne du tænke dig at synge med i koret af de frivillige? 
Vi mødes i kirken blot en time før (kl.18.00).

Info/Contact:
Benne Holwerda
Sognepræst Hillerslev-Kåstrup-Sennels
Skovstedvej 4, Hillerslev
7700 Thisted
tlf.: 97 98 14 03
mail: betho@km.dk

Hillerslev Kirke

Markedsfør din side

Vælg det sprog, du foretrækker og læs mere om Internationale Taize-gudstjenester i Hillerslev:

I Thy bor efterhånden folk fra mange forskellige lande, nationaliteter, sprog og kulturer side om side. For at byde velkommen til vore udlændinge og hjælpe dem med at føle sig hjemme her i Thy indbyder vi et par gange om året til en Taizé-gudstjeneste i Hillerslev Kirke. Andagten vil være inspireret af den gudstjenesteform, som er blevet udviklet i det økumeniske fælleskab i byen Taizé i Frankrig. Kendetegnende for denne form for gudstjeneste er lovsang, bøn, stilhed og lystænding. De enkle sange, som oftest består af kun ét vers synges flere gange i træk. Sangene er blevet til i Taizé og oversat på mange sprog og de kan synges samtidig på de forskellige sprog. Stilhed og lystænding er former for bøn og den eneste bøn med ord, som vi bruger er Fadervor, som alle kan bede på sit eget modersmål. En Taizé-andagt giver således unikke muligheder for at opleve kristen fællesskab på tværs af nationalitet, sprog, kultur og trossamfund.

Over the years people from many countries have come to Thy. All these people with their different nationalities, languages and cultures live side by side with their Danish neighbors. As a step toward integration and to welcome our new neighbors we ´d like to invite you to a Taizé-prayer at Hillerslev Kirke, several times a year. This prayer will be inspired by the form of worship developed by the ecumenical community in Taizé, France. Typical for these worships are songs of praise, meditation, prayer and lighting candles. We sing the short and simple songs  written and composed in Taizé. They are available in many foreign languages and can be sung in different languages at the same time. We use silence, meditation and lighting candles as a way of prayer. The only prayer in which words are involved is The Lord’s Prayer, which each can pray in his or her own language. In this way a Taizé-prayer provides a unique opportunity to experience our Christian fellowship across nationality, language, culture and church denomination.

 In den letzten Jahren sind viele Ausländer nach Thy gekommen. Es gibt deshalb verschiedene Nationalitäten, Sprachen und Kulturen in unserer Region. Wir möchten Sie alle willkommen heißen und dazu beitragen, dass Sie sich wie zu Hause fühlen unter uns. Deshalb laden wir Sie jährlich einige Male zu einem besonderen Taizé-Gottesdienst in der Kirche von Hillerslev ein. Der Gottesdienst wird vom Gebet der ökumenischen Gemeinschaft zu Taizé in Frankreich inspiriert sein. Bezeichnend für diese Gottesdienste sind Lobgesänge, Meditation, Gebete und das Anstecken von Kerzen. Wir singen die kurze und einfachen Lieder, die in Taizé geschrieben und komponiert wurden. Sie sind in verschiedene Sprachen übersetzt und können mehrsprachig gesungen werden. Das einzige Gebet, das wir sprechen, ist das  Vaterunser, das jeder in seiner eigenen Sprache beten kann. Während das Taizé-Gebet gibt es auch die Möglichkeit eine Kerze zu entzünden. Das Taizé-Gebet ist so eine einzigartige Gelegenheit, über alle Unterschiede von Nationalität, Sprache, Kultur und Konfession hinweg christliche Gemeinschaft zu erfahren. 

  

Dans la région de Thy on rencontre maintenant des gens de beaucoup de pays différents qui tous vivent ici avec leurs nationalités, leurs langues et leurs cultures côte à côte. Pour souhaiter la bienvenue à ces étrangers et les aider à se sentir bien chez nous, nous les invitons à assister à un culte de Taizé à l’Église de Hillerslev, quelques fois par an. Les prières seront inspirées de la façon du culte qui s’est développée dans la communauté monastique chrétienne œcuménique basée à Taizé en France. Les caractéristiques de ce culte sont le chant de louange, la prière, le silence et l’allumage des bougies. Les chants assez simples consistent le plus souvent dans un seul verset et sont chantés à plusieurs reprises. Les chants de Taizé sont chantés par la communauté priante, avec reprises et traductions en diverses langues. Les célébrations comprennent de longs moments de silence pour la méditation et d’allumer les bougies et la seule prière dite avec des mots, c’est la prière du Seigneur que tous peuvent prier dans sa propre langue. De cette manière le culte de Taizé est une possibilité de vivre une communauté chrétienne dans la nationalité, la langue, la culture et les confessions.

Do you want to know more about Taizé France?
Vil du vide mere om Taizé Frankrig?

www.taize.fr