Sognepræst i Hillerslev-Kåstrup-Sennels

  • Kunne du tænke dig at blive præst i:
  • et aktivt landsbymiljø tæt på Nationalpark Thy og Cold Hawaii
  • et godt kollegialt fællesskab af femten præster, der glæder sigtil at tage imod en ny kollega
  • et område, hvor kirken er en naturlig del af livet.

Pastoratet består af tre sogne med hver deres kirke. Hillerslev kirke er en stor landsbykirke og Kåstrup kirke den mindre. Sennels kirke er også en større landsbykirke og ligger centralt placeret i Sennels.

Pastoratet fungerer ved distriktsdeling. Præsten med bopæl i Sennels har en stilling, der er 50% sognepræst og 50% sygehuspræst på sygehuset i Thisted. Gudstjenesterne fordeles, så der med jævne mellemrum er prædikenfri søndage. I Sennels er der gudstjeneste en gang om måneden på demensplejehjemmet Fjordglimt - disse deles mellem de to præster. Præsterne deltager hovedsageligt i menighedsrådsmøder i bopælssognet.

Som præst i Thisted Provsti vil du blive en del af et præsteteam og der er mulighed for deltagelse og sparring i prædikengruppen, der mødes ugentligt.

Her er link til hele stillingsopslaget

Se mere om Thisted Provsti:
https://youtu.be/UK0Dg2-rA9A

 

For yderligere oplysninger om egnen og kommunen
www.visitthy.dk    www.thisted.dk    www.thy360.dk

www.thyprivatskole.dk