Sognepræst i Hillerslev-Kåstrup-Sennels

  • Kunne du tænke dig at blive præst i:
  • et aktivt landsbymiljø tæt på Nationalpark Thy og Cold Hawaii
  • et godt kollegialt fællesskab af femten præster, der glæder sigtil at tage imod en ny kollega
  • et område, hvor kirken er en naturlig del af livet.

Hillerslev præstegård er en nyopført bolig fra 2008, hvor der er god plads og tjenstlige lokaler. Der er en stor uforstyrret have med lille skov. Ved siden af ligger bygninger med konfirmandstue og graverfaciliteter.

Overfor præstegården ligger kirken, der danner et fysisk midtpunkt for Hillerslev. Omkring kirken kan man finde vuggestue, børnehave, skole med overbygning, boldbaner, hal, forsamlingshus, missionshus og indkøbsmulighed.

Vores nye cykelsti fører til Thisted, hovedbyen i kommunen, her er der ungdomsuddannelser og professionsuddannelser. Iværksætterkulturen præger området og der vil være mulighed for at finde arbejde til en ægtefælle.

Pastoratet består af tre sogne Hillerslev-Kåstrup-Sennels med hver deres kirke. Der er tilknyttet 2 præster den ene med bopæl i Sennels 100 %, den anden med bopæl i Hillerslev 50% sognepræst og 50% sygehuspræst. Der er etableret et godt samarbejde og man deltager i ét menighedsrådsmøde om måneden.

Som præst i Thisted Provsti vil du blive en del af et præsteteam og der er mulighed for deltagelse og sparring i prædikengruppen, der mødes ugentligt.

Menigheden er sammensat af mange forskellige traditioner og har et bredt bagland. Der er god opbakning i sognene, når der bliver indbudt til de forskellige tjenester og arrangementer i årets løb, her er alle aldersgrupper bredt repræsenteret.

Vi har et engageret og rigt foreningsliv i Hillerslev-Kåstrup og ved kirken en gruppe af frivillige, der hjælper med bla. sogneblad, hjemmeside og arrangementer.

Hillerslev-Kåstrup og Sennels har to velfungerende menighedsråd, der er medlevende, engagerede, åbne over for nye initiativer og aldersmæssigt bredt repræsenteret.

I Hillerslev-Kåstrup og Sennels er der dygtige og engagerede gravere, gravermedhjælpere, organister og kirkesangere, der gerne arbejder med på nye ideer. Vi glæder os til at byde vores nye præst og kollega velkommen.

Som præst på Thisted sygehus har du en alsidig opgave med at samtale med de indlagte patienter og deres pårørende, samt være en del af det faglige arbejdsfællesskab på sygehuset. B.la. er præsten en del af det palliative team. Du har i høj grad mulighed for selv at præge din ansættelse og byde ind med det du er god til og synes er vigtigt for patienter, pårørende, personale og studerende i forbindelse med åndelige eksistentiel omsorg. Alle præster i sundhedssektoren i Region Nordjylland har et fagligt fællesskab og en fælles provst, og der er mulighed for at deltage i faglig supervision. Desuden er der på landsplan et godt kollegialt fællesskab mellem præsterne i sundhedssektoren, som bl.a. mødes hvert år til fagligt inspirerende dage på Løgumkloster.

Ring og få mere at vide om området og stillingen:
Sognepræst Sigrid Wilbrandt Kjær: tlf.: 51 50 50 35
Formand Hillerslev - Kåstrup: Bethina Jensen tlf.: 30 29 72 22
Formand Sennels: Hans Votborg: tlf.: 40 95 53 99
Sygehusprovst: Gerda Nedergaard Jessen: 98 34 12 07/ 21 24 23 18

Se mere om Thisted Provsti:
https://youtu.be/UK0Dg2-rA9A

For yderligere oplysninger om egnen og kommunen
www.visitthy.dk    www.thisted.dk    www.thy360.dk

www.thyprivatskole.dk