Velkommen til Hillerslev, Kåstrup og Sennels pastorat!

I det smukke Thy, mellem hav og fjord, ligger Sennels, Hillerslev og Kåstrup sogne, henholdsvis lige øst og nord for Thisted. Siden starten af 2013 har de tre sogne dannet et fælles pastorat med to præster, hvoraf præsten bosiddende i Sennels varetager funktionen som sygehuspræst ved Thisted sygehus (kvote 50%) og præsten bosiddende i Hillerslev er personregisterfører. Der er to menighedsråd og tre kirker, flere ansatte og mange frivillige i pastoratet 

På denne hjemmeside finder du oplysninger om fælles anliggende i pastoratet men ikke mindst også om kirkelivet og alt det, der foregår lokalt, såvel i Sennels som i Hillerslev-Kåstrup. De har hver deres eget faneblad i hovedmenuen, som du kan klikke på for at finde flere informationer om netop det sogn, som f.eks. oplysningerne om menighedsråd, ansatte, kirkernes historie, gamle sogneblade, mm.

I kalenderen finder du et samlet oversigt over alle gudstjenester, aktiviteter og arrangementer, der foregår i pastoratets tre sogne. For neden kan du læse den nyeste udgave af både Sennels Sogneblad og Kirke+Sogn (Hillerslev-Kåstrup) ved at klikke på ikonerne. 

Vi håber, at du finder det, du leder efter, ellers er du velkommen til at kontakte en af menighedsrådsformændene eller præsterne.